Tupoksi Bidang Bina Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Bidang Bina Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
  2. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik; dan
  3. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Program